Szatmári Cégcsoport – “A név kötelez”

A Szatmári cégcsoport Magyarország egyik meghatározó cégcsoportja. Árbevétele 2017-ben meghaladta a 70 milliárd Ft-ot. A cégcsoport négy fő területből tevődik össze. A legrégebbi és legnagyobb bevételt hozó ágazata az épületgépészet, mely egy országos szintű 36 szaküzletből álló hálózatot jelent.

Legújabb területként az autó értékesítés jelenik meg, mely két Jászberényben elhelyezkedő szalont jelent. A cég második legfontosabb komponensét a malomipar és az agrárterület jelenti.

A malomiparba való bekapcsolódás 1993-ban kezdődött, amikor Jászberényben egy eladásra kínált malom megvételre került sor. Jelenleg 6 malommal rendelkezik a cégcsoport, melyek összkapacitása eléri a 350.000 tonna gabona/évet.

A malmok elhelyezkedésé 2018-ban:

 

A malmok elhelyezkedése tudatosan történt. A cél az volt, hogy a legfontosabb partnerek, üzletláncok székhelyei 120 km-es körzeten belül megközelíthető legyen. Hiszen ha túl magas a szállítási költség, akkor gazdaságos eladásra nincs lehetőség. Az őrlési módot tekintve Bühler technológiát alkalmaznak. Az utóbbi években számos beruházás szolgálta a malmok fejlesztését, mellyel teljesen korszerűek. A fejlesztéseknek azonban nincs vége. Hiszen a megjelenő új fogyasztói igényeknek megfelelően szükség van a termékcsalád bővítésére gluténmentes termékekkel. Ezért egy 150 t/nap kapacitású kukorica malom építésére fog sor kerülni jövő év végéig. A termékpalettát tekintve a standard búzaliszteken túl a tésztaalapanyagot jelentő durum liszt, rozsliszt, teljes kiőrlésű liszt és a csomagolt liszt jellemző. A felvevőpiac tekintetében a tésztagyárak, pékségek a meghatározóak, amit az élelmiszer nagyvállalatok csomagolt árui egészítenek ki. A felhasznált hazai búzák osztrák és magyar nemesítésű fajtákból kerülnek ki, melyek jelentős része külső partnerektől kerül felvásárlásra. Azonban a felhasznált gabonamennyiség 4%-át a cég maga termeli meg saját és bérelt földterületeken.

Az agrár ágazathoz a tejtermelés, sertéshízlalás és szántóföldi növénytermesztés kapcsolódik. A növénytermesztést 10 éve kapcsolták a tevékenységi körükhöz, amely mára a cég meghatározó ágazatává vált. Jelenleg több mint, 5000 ha szántófölddel rendelkezik, ahol többnyire a búza és az őszi vetésű kalászosok termesztése dominál. Ez elsősorban a Jászság klimatikus viszonyival magyarázható, ahol a szárazság miatt ezen növények termesztése a legjövedelmezőbb. Emellett az állatok takarmányozására használt növények is szerepelnek a vetésforgóban. Az utóbbi években a repce szerepe is egyre nagyobb, amit 3%-ról 10%-ra szeretnének növelni. Az elmúlt években a géppark jelentős mértékben bővült, és repce tekintetében a precíziós technológia megvásárlására is sor került. Az öntözött terület nagysága 300 ha körül alakul, azonban ezt a cég 800 ha-ra szeretné növelni. Ez a biztosabb termés mellett jobb minőséget is biztosít, melyet takarmányként alkalmazva magasabb minőségű termékeket eredményez.

A tejtermelés egy csőd közelében álló TSZ felvásárlásával kezdődött, mely mára a Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik legnagyobb és legkorszerűbb tehenészetévé nőtte ki magát. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a tehenek jelentős része pihenőboxos tartásban részesül, a többi hagyományos tartási módban. A hatékonyság növelésére fejőházra lenne szükség, melyet a közeljövőben saját forrásból a cég meg szeretne valósítani. Emellett saját szaporulatból próbálják az állományt növelni, azonban ehhez kapacitásbővítésre is szükség lesz. Elsősorban Holstein-fríz fajtákat alkalmaznak, mely főként feldolgozott tejként és tejtermékként kerül értékesítésre. A fogyasztói igényeknek megfelelően laktózmentes és bio termékcsaláddal is rendelkeznek. Ez mutatja, hogy a hazai- és a külföldi piacon is széles termékpalettával rendelkeznek. A sertéshízlalás a tejágazathoz hasonlóan korszerű, megyei szinten a legnagyobb és talán a legfelszereltebb telep is. Nagy befogadóképességű hízó és kocateleppel rendelkezik, mely kapacitásait folyamatosan bővítik a megfelelő infrastrukturális elemekkel.

A jövőbeli bővítések sem maradnak el. A cég alapfilozófiája, hogy a több lábon történő működés teszi lehetővé a fennmaradást, és a folyamatos fejlesztést.

Írta: Fodor Attila

Képviseltettük magunkat az Év Agrárembere Díjátadó Gálaesten

Nagyon megtisztelő számunkra, hogy szervezetünk is képviseltethette magát a Az Év Agrárembere kitüntető díj 2017 díjátadó zártkörű gálaestjen, ahol a hazai mezőgazdaság szolgálatában dolgozó agrárszakembereket tüntették ki, 10 kategóriában.

Ezúton is köszönjük partnerünknek, az agrotrend.hu-nak a meghívást, illetve hogy képviselhettük az egyetemen tanuló, jövőbeli agrárszakembreket a gálaesten.

Tudósítás a Corvinus Agribusiness agrárkereskedelmi kurzusáról

Az előző félév során Bidló Gábor, a Budagabona Kft. ügyvezető – tulajdonosa tartotta a Corvinus Agribusiness történetének első kurzusát, Agrárkereskedelem és árutőzsde címmel. Az eddigi általunk szervezett egy előadásos struktúrától eltérően azzal a szándékkal került megrendezésre ez a sorozat, hogy bár kisebb létszám mellett, de az igazán érdeklődő hallgatók számára mélyebb betekintést nyújtsunk egy adott szakterület alapjairól.

Bidló Gábor személyében egy olyan tapasztalt szakember látogatott el hozzánk, aki rendszeresen tart előadást különböző rendezvényeken és elemzései is évek óta megjelennek különböző szakfolyóiratokban, publikációkban. Az általa vezetett Budagabona Kft. tanácsadóként nem csak elméleti folyamatok elemzését végzi, hanem érdemben részt is vállal a javasolt megoldások lebonyolításában. Fő profilját a fizikai határidős piacok használatához és a fizikai határidős ügyletek létrehozásához szükséges elemzések jelentik, amely tevékenység lebonyolításában, mint javaslat-tevő vesz részt a Budagabona Kft. Kiemelt projekt a nemzetközi piacokon vezető szerepet betöltő és mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkozó cégek magyarországi jelenlétének megteremtése, illetve erősítése, a termelő partnerek felkutatása és a mindkét fél számára elfogadható szerződéses rendszer kialakítása.

A négy alkalomból álló kurzus egy viszonylag kötetlenebb tematika alapján zajlott. Első alkalommal a hallgatók egy rövid történeti bevezető keretében ismerkedhettek meg a terménykereskedelem kialakulásával és helyzetével a világban, majd annak sajátos helyzetével hazánkban. Olyan alapvető fogalmak kerültek tisztázásra, amelyek nélkül nehéz továbbhaladni az árutőzsdék megismerésének világába. A tőzsdék létjogosultságát rövid időn belül elfogadta mindenki. A többek között a népességrobbanás következtében kialakuló nagy távolság a mezőgazdasági termelés, valamint a végfelhasználás között, az ,,egyszeri” előállítás és folyamatos felhasználás, valamint a készletezés kérdése mind-mind indokolja az árutőzsde szükségességét.

A globális szerepen túl betekintést nyerhettünk az árutőzsdék nyújtotta lehetőségek kiaknázására a magyar termelők és feldolgozók szemszögéből, illetve ezek hiányára. A határidős kereskedelem egyfajta védettséget tudna jelenteni az áringadozással szemben. Üzleti szempontból pontosabb tervezést tenne lehetővé, ha az árut egy adott időszak múlva előre rögzített áron tudnánk eladni vagy éppen vásárolni. A feldolgozók megfelelő mennyiségű és minőségű árut tudnának biztosítani a szükséges időszakra, míg a termelők már a vetés, vagy akár már a vetést megelőző tervezési folyamat során egy fix áron eladhatják, illetve egy stabil árral tervezhetnek előre. A kereslet és kínálat közötti gapet a spekulánsok töltik ki, akik magas száma az árutőzsdén indokolja a tényleges fizikai teljesítések alacsony arányát az ügyletekhez képest.

Bár egy hatékonyan működő határidős, tőzsdei kereskedelem sok szempontból segítséget jelentene a hazai mezőgazdaság szereplőinek, mégsem jellemző ez a hazai viszonylatban. Olyannyira nem, hogy a Budapesti Értéktőzsde áruszekciója a kezdeti fellángolás után gyakorlatilag teljesen elsorvadt. Akik részt akarnak venni a tőzsdei kereskedelemben, azok a külföldi nagy tőzsdékre kényszerülnek, mint a MATIF vagy akár a német vagy olasz tőzsdék. Ebben az esetben azonban számolni kell a szállítás okozta extra költségekkel, amit nehéz úgy megoldani, hogy a magyar termény versenyképes maradjon a külföldi versenytársakéval, illetve az ne eméssze fel az esetleges extra bevételt. További nehézséget jelent az általános információ- és tőzsdeismereti hiányon túl, a tőzsdei követelmények teljesítése. A termény standard minőségi elvárását, bár hosszú távon a magyar agrárium versenyképességének növelése érdekében igen fontos lenne, a termelők kevés esetben teljesítik csak, inkább az olcsóbb, rosszabb minőségű termény van túlsúlyban. Egy másik nehézség a kötelező letét mértéke. 1000 tonna esetén a tőzsdén való kereskedés körülbelül 20000 EUR letét mellett lehetséges csak. Ezt sok esetben a hazai termelők nem tudják vállalni a rövid távú likviditási problémákat kockáztatva. A pozíciók figyelése mindennapos jelenlétet kíván, ezzel tovább csökkentve a tőzsdei kereskedés népszerűségét.

A kurzus keretein belül sor került még a teljesség igénye nélkül különböző áralakulási görbék és ábrák elemzésére is. A puszta tényeken túl próbáltunk betekintást nyerni a számok mögött meghúzódó folyamatokra, amelyek adott esetben áremelkedést vagy éppen csökkenést eredményeznek. Ilyen lehet például egy adott régió várható termésátlagáról történő bejelentés, amely jelentősen elmozdíthatja az árakat vagy a helyettesítő termékek árának ellentétes ingadozása.

Összességében egy igen produktív kurzust tudhatunk magunk mögött. Bár az egyértelmű, hogy ennyi idő alatt nem lehet egy területről mély tapasztalatokat gyűjteni, de szemléletformáló hatása miatt nagyon fontosnak tartjuk az ilyen jellegű képzéseket. Reméljük, hogy tagjaink érdeklődését sikerült felkeltenünk ez iránt az egyébként igen sokrétű, ám kevés esetben tárgyalt terület iránt. Külön örömünkre szolgál, hogy Bidló Gábor személyében egy ilyen felkészült és tapasztalt előadót sikerült a Corvinus Agribusiness keretein belül egyetemünkre csábítanunk. Ezúton is köszönjük szépen a lelkiismeretes munkáját!

Juhász László

A cikk az AgroTrend szakportálon is megjelent: https://www.agrotrend.hu/hireink/az-arutozsde-a-hazai-mezogazdasag-szolgalataban

Generációváltás az agráriumban: teljes ágazati összefogásra van szükség

Szervezetünk szerepvállalásáról a fiatal agrárszakemberek tudásának fejlesztésében és a mezőgazdaság generációváltásának elősegítésében médiapartnerünk, az agrotrend.hu cikkében olvashattok részletesen. A cikk szervezetünk elnökének a IX. Agrármarketing és Média Napon elhangzott előadása alapján készült.

Az alábbi linken érhető el a publikáció: https://www.agrotrend.hu/hireink/generaciovaltas-az-agrariumban-teljes-agazati-osszefogasra-van-szukseg

Ezúton is köszönjük az agrotrend.hu-nak, hogy szélesebb szakmai körökhöz is eljuttatja a fiatal agrárszakemberek álláspontját!

Németh Szabolcs elnök előadása a IX. agrármarketing és –média napon

Németh Szabolcs elnök előadása képekben, amely az AGROmashEXPO keretében megrendezett IX. agrármarketing és –média napon hangzott el.

Szervezetünk ezúton is szeretné megköszönni az előadásfelkérést a rendezvény főszervezőjének, hivatalos médiapartnerünknek a Magyar Mezőgazdaság Kft.-nek, akik szervezetünkhöz hasonlóan szívügyüknek tartják a sikeres generációváltást az agráriumban.

Az előadásról és rendezvényről az alábbi cikkben olvashatnak részletesen:

http://magyarmezogazdasag.hu/2018/01/24/technicizalodo-agrarmedia-ix-medianap

 

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Mezőgazdaság Kft. agrármédia csoporttal

A diákszervezet a hallgatók szakmai tudásának fejlődését rendszeres szakmai előadásokkal, konferenciákkal, kurzusokkal, valamint tanulmányi kirándulásokkal és üzemlátogatásokkal is segíti.

A Magyar Mezőgazdaság Kft. – a hazai vezető agrármédia cég – és a Corvinus Agribusiness egyaránt szívügyének tartja az agrárium iránt érdeklődő fiatalok megszólítását, valamint azt, hogy a jövő agrárszakemberei minél szélesebb körű szakmai tudást szerezzenek meg már az egyetemi éveik alatt.

Az együttműködés legfontosabb célja, hogy a két fél közös erővel még hatékonyabban lesz képes hozzájárulni a fiatal agrárszakemberek tudásának folyamatos bővítéséhez és ezáltal hosszú távon hazánk mezőgazdaságának fejlődéséhez.

Megszólítja-e a vidék a fiatalokat?

“Megszólítja-e a vidék a fiatalokat?” címmel jelent meg cikk a Corvinus Agribusiness-ről az egyik vezető agrárszakmai újságban, az Agrárágazatban.
A cikkben olvasható rólunk, hogy szívügyünknek tartjuk a sikeres generációváltást az agráriumban, valamint azt, hogy a jövő szakemberei kellőképpen naprakész tudással rendelkezzenek. A cikkben bemutatott Agribusiness Konferenciát is azért rendeztük meg, hogy ezeknek a céloknak a megvalósulásához hozzájárulhassunk.

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Deák Tibor Szakkolégiummal!

A már korábban is meglévő informális együttműködést ezentúl hivatalos formában kívánjuk folytatni. Az aláírásra a Szent István Egyetem Budai Campusán került sor. A Deák Tibor Szakkollégium ezentúl a Corvinus Agribusiness partnerszervezete. A megállapodás célja, hogy mindkét szervezet tagjai számára további lehetőségeket teremtsünk az agráriummal kapcsolatos szakmai ismeretek bővítésére, valamint a kapcsolatépítésre. Erre kíváló lehetőséget teremt ez az egyetemközi megállapodás.

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

V. Németh Zsolt államtitkár úr előadása

Tegnap este megtartottuk félévzáró előadásunkat.
Ezúttal V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár úr látogatott el hozzánk.

Az előadás keretében a hallgatóság átfogó képet kaphatott olyan aktuális témákról, mint az őshonos magyar fajták védelme, valamint vidéki területeink fejlesztésének lehetőségei.

 

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Nagy sikert aratott az I. Agribusiness Konferencia

Sikeresen zárult az I. Agribusiness Konferencia. A előadó szaktekintélyektől az agrárágazatot érintő releváns és aktuális tudással gazdagodhattak a részvevők.

Hisszük, hogy a konferencia egy olyan folyamat kezdetét alapozta meg, amely közelebb fogja hozni egymáshoz az agráriumban dolgozó szakembereket és az agrár területen tanuló fiatalokat. Ezért a Corvinus Agribusiness diákszervezetnél a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy a magyar mezőgazdaság fejlődését elősegítő szakmai rendezvényeket szervezzünk.

Ezúton is köszönjük előadóinknak és minden kedves résztvevőnek, hogy hozzájárultak az Agribusiness Konferencia sikeréhez.

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.